Visuell berättelse

Hänger det ett gevär i rummet i början av filmen, ska den ha avfyras innan slutat av filmen. Andrei Tchekov.

 

Klassisk dramaturgi
Vad vill du berätta och hur kan man fånga tittaren uppmärksamhet? Det dramatiska triangel används ofta som utgångspunkt i vår västerländsk dramaturgi. Till exempel “Röd luvan”, offret; vargen som förföljaren och jägaren som är räddaren i sagan.

(Nu pratar vi långfilm och inte om musikvideo eller kortare berättelse som kan ha annorlunda struktur. Vi ser på det senare.)

Under antiken var det den grekiska mytologin som stod modell för berättandet. När kristendomen bredde ut sig byttes referensramarna ut och det nya testamentets berättelse fungerar nu som prototyp för den dramatiska berättelsen.

Bibelns dramatik har kallas för ”The greatest stories ever told”. Människan blir huvudkaraktären som vill nå sitt mål och ropar på hjälp. Kristus är hjälten som vill stötta människan och det onda är allt det som vill hindra huvudkaraktären från att nå sitt mål.

Filmdramaturgi är ett sätt att fånga tittaren under filmens alla 90 minuter.
Generellt sett kan man säga att modellen har en början, en mittdel och ett slut. De olika akterna utlöser en första och andra vändpunkt. Om filmen inte följer en tydlig struktur kan vi som tittare känna oss förvirrade och i värsta fall uttråkade. Hollywood-modellen. Vissa ”smalare” filmer som inte följer den dramaturgiska kurvan kan ibland upplevas som svåra att ta till sig.

Dramaturgiska kurvanModellen används för att strukturera berättelse. Du ska ha den i åttanke när du skriver din manus och skapar din Storyboard. Vidare är det också viktig att bygga upp dramatik med de olika scener och klipp du arbetar med.

Drama är bara livet med de trista bitarna bortklippta. A. Hitchock

Här ska vi urskilja de olika stadierna i den dramaturgiska kurvan.

Början av filmen
Här lär vi känna karaktärerna, miljön och historien.
Anslag
Det här är själva inledningen av filmen och här får du ganska snabbt en känsla av filmen. Filmens anslag blir tittaren utgångspunkt och du får en ingång i berättelsen utan att berätta för mycket.
Presentation
Efter inledningen presenteras filmens karaktärer och den miljö de vistas i. Här får vi också vet vad som kommer att bli filmens huvudkonflikt. I det här skedet ska allt som spelar en huvudroll presenteras.

∏∏Mitten av filmen
Här utvecklas historien och vi fördjupar oss i konflikten.
Fördjupning
Här fördjupas huvudkonflikten och vi får bland annat veta bakgrunden till konflikten. Det ger oss information om hur de har hamnat i den situation som de befinner sig i. Här presenteras även eventuella andra konflikter.
Konfliktupptrappning
Här ökar tempot och konflikten blir mer dramatisk. Maktkampen blir intensivare och de två sidorna/viljorna/uppfattningar ser ut att komma till en punkt utan återvändo, så kallad Point of no return, vilket ofta är resultatet av någon form av bevisning som kommer fram.

Slutet av filmen
Mot slutet av filmen står det klart att det bara kan bli en vinnare, vilket resulterar i ett klimax.
Upplösning
När de två sidorna har nått så långt att en upplösning oundviklig får vi reda på vilken väg som blir utgången, alltså vem som vinner. Lösningen sker högst upp på den dramaturgiska kurvan och vi har nått filmens klimax.
Avtoning
Här rundas filmen av och vi går ner i ett betydligt lugnare tempo. Vi får reda på vad som blev följderna av upplösningen, var karaktärerna tar vägen och vad som kommer att hända sen.


Analys
Att känna till filmens dramaturgi är en förutsättningen för att både analysera och skapa film. Ett tips är att se om en film du redan har sett, helst en typisk amerikansk film för enkelhets skull, och använda dig av den Dramatiska kurvan för att förstå olika scenuppbyggnad.

The Truman show
En intressant film att analysera i sammanhang är ”The Truman show”. Filmen handlar om en man som är omedveten fångad i en reality tv show. Analys handlar om politik men också om känslor som förmedlas genom John Carry roll.


The truman Show -Trailer


Intressant analys av film teknik, ram i ram eller ”frames in frames” där DOF (Director of photography) använder sig av en förgrund som avskärmar åskådare men som också skapar djup i filmen. Filmen har också ett underbar Soundtrack.

In the mood for Love.Blade runner. Tears in RainBlade runner scenanalys.Musikvideo
Lyor: I remember a conversation I had with Chuck D. from Public Enemy. These were his words: “The business used to be a sheet music business. Then recording came along and it became an audio business. Slowly, with Film and TV, the industry became more visual. With MTV in the 90s I’d say that the industry was primarily about visuals. Now, with platforms such as YouTube, sight, sound and story telling really come together – I think it’s very powerful”. That’s also how I feel.