Kortkommando

Smarta tips för Final Cut Pro:
SYNKA LJUD
Markera din filmklipp och din ljudfil -högerklicka och markera synka klipps – gå genom de olika alternativ och tryck OK.

PLUGGIN ADJUSTEMENT LAYERS
Använd en pluggin för att skapa ett lager som justerar färg/konstrast och intensitetet över hela filmen.
opt+com+v klistrar in alla effekts till din klipp (varning ljud effekt är inkluderat)
Shift+com+v  klistrar in alla utvalda effekts till din klipp
högerklicka på klippet för att se animering eller
control v = Show video animation
FADE IN OCH FADE OUT
Skapa en eller två keyframes
options k 2 gånger sedanhöger klicka på effekten för att välja ease linje
WORKSPACE
Anpassa din gränsnitt efter olika arbete.

use b/n/a constantly to chop up my footage but honestly never thought of using cmd+b to cut through multiple