Ljusmätning

Kameran har en inbyggd ljusmätare men du kan ställa in lite olika mätmetoder på var exakt din kamera mäter ljuset. Din kamera mäter då ljuset genom ett flertal olika sensorer.

Spotmätning
Spotmätning innebär att kameran mäter ljuset från 1-5% av mittenytan av bilden. Detta kan vara ett bra sätt att mäta om du har stora skillnader i ljus-förhållandet mellan huvudobjektet och omgivningen, exempelvis en sångare med ljus i ansiktet på en mörk scen.

Centrumvägd mätning
Centrumvägd mätning innebär att den mäter flertal punkter i bilden men läg-ger tyngden på att beräkna exponeringen utifrån de sensorer som ligger mitt i bilden.

Matrismätning
Matrismätning innebär att kameran mäter många punkter i bilden och exponerar efter ett genomsnitt. Denna mätmetod är bra att använda som standard-metod om du är osäker på hur du skall mäta.

Extern ljus och blixtmätare.
Arbetar du i stduio och/eller med externa blixtrar ska du mäta ljuset via en blixtmätare och ställer in värde manuell i kameran.