Ljudinspelning

Det första man ska undersöka är akustiken på inspelningsplatsen. Ljudets natur går omkring i rummet. En filmmikrofon är känslig och kan lätt ta upp oönskade ljud som vår hörsel vanligen sorterar bort. Fläktar, skrap, en moppe utanför på gatan eller handgnid när man håller mikrofonen kan förstöra en tagning totalt. I bästa fall upptäcker man det redan vid inspelningen.

Ljudinspelning
Använd helst en extern mikrofon eller ljudinspelare. Ha alltid mikrofonen så nära ljudkällan så möjligt. Gör till rutin att alltid ha hörlurar så att du har bättre kontroll över ljudbilden när du spelar in. Med bra ljud kan du alltid sänka volymen, lägga till rymdklang och bakgrundseffekter utan problem.. En ljudtekniker vill ha varje ljud på var sitt spår så att det går att oberoende ändra volymen på dem.

Bakgrunds ljud
När man tar ljud i talscener brukar det alltid bli ett visst brus som är olika beroende på ljudkällans avstånd till mikrofonen, lokalens akustik mm. Det kallas ”atmosfärsljud”. Om man växlar mellan olika lokaler eller mellan scener är det bra att spela in en stunds ”tystnad” som man kan använda för att ta bort atmosfärsljudskarvar eller ibland lägga över alla ljudlösa scener för att få samma atmosfärskänsla i hela berättelsen.

Ljudegenskaper
Ljud berättar om rummet. Bilden är begränsad till sin ram men ljudet kommer alltid från hela rummet och berättar om allt som händer, även i det s.k. negativa rummet – det som inte syns i bild. Genom att lägga till ljud skapar du och utvidgar rummet.

I ett klipp kan du t.ex. skapa natur- eller ett cafémiljö med lämpliga ljudpålägg  är det bäst är att lägga på allt sådant ljud i efterhand men det är rummets storlek, form och inredning som skapar dess akustik. Ett kyrkorum, ett vardagsrum eller ett ljud utomhus ger helt olika efterklang. Karaktären på ljudet berättar om rummets storlek och mängden textil i rummet. Genom att lägga till efterklang kan du göra rummet större och väggarna hårdare.

Ljud berättar om ting
Varje ting är kopplat till ett direkt akustisk fenomen. Genom att återge eller förstärka detta ljud i filmen kan man påpeka tingets närvaro – lite som en audiell inklippsbild.
En ljudeffekt eller ljudeffekter är artificiella ljud som är pålagda i efterhand i olika medium som film och datorspel. Inom film finns det olika typer av ljudeffekter:
Tramp eller foley kallas den typ av ljudeffekter som är vardagliga ljud, vanligen fotsteg, rörelseljud och andra ljud som kommer från vardagliga saker. Dessa är unikt inspelade för filmen i en ljudstudio avsett för detta ändamål. Normalt sett kallas inte trampet ljudeffekt eftersom det är vardagliga ljud.

Atmosfärsljud eller bakgrundsljud behöver inte synka (men kan också göra det) med det som händer i filmen och ger en atmosfär i miljön. Atmosfärsljud ger ofta mycket känsla och trovärdighet till filmen.

Ljudeffekter som dörrstängningar, gevärsskott eller billjud läggs på i efterhand av en ljudeffektläggare.

Inspirerande monolog/radiopratare Robby Williams.

Robby Williams. Good morning Vietnam