komposition| färg

“Fotografi är mötet mellan ögonblick och geometri” Henri Cartier Bresson.

KOMPOSITION
Genom komposition lär man sig också hur de olika delarna av en bild är ordnade,
det handlar om linjer, ytor, färg. Genom läran om komposition kan man
förklara hur bilden är sammansatt och upplagd. Precis som det finns ordning
i det skrivna språket. så är det först när man förstår grammatiken/komposition
som bilden berättar sin historia, blir slagkraftig och blir läsbart.

komposition3
Henri Carteir Bresson

Vana fotografer använder sig av och komponerar sina bilder för att orientera och leda betraktarens uppmärksamhet till en vis punkt i bilden. Genom komposition organisera du bildens olika delar. Det är ett sätt att leda betraktaren blick till huvudmotivet. Målet är att skapa bilder med djup, balans och harmoni.

Konsten
Jag tar avstamp i målerikonsten och kända konstnärer mästerverk för
då som nu är komposition avgörande för det slutliga resultat. Några konstverk är viktiga att känna till. Se hur dessa mästare bemästrade ljuset, komposition i motivet. Se hur konstnärerna använder sig av perspektiv lära under Barok och Renässans i följande verk.
Jean van Eyck. ”Makarna Arnolfinis trolovning” 1434
Fra Angelico. ”Bebådelse” 1440
Sandro Boticelli. ”Venus födelse” 1480
Leornado Da Vinci. ”Nattvarden” 1495
Leornado Da Vinci. ”Mona Lisa”1503
Raffaelo Sanzio. ”La scuola dAtente”1509
Caravaggio. ”Sick Bacchus” 1593
Rembrandt. ”Självporträtt” 1661
Jan Vermeer. ”Flickan med pärlörhänge” 1665
Jan Vermeer. ”Målarskolan” 1666

Perspektiv
Central perspektiv har används sedan antiken och under renässans. I foto är det det vanligaste sätt att komponera en bild. Central perspektiv är när alla linjer i en bild löper mot mitten. Central perspektiv är en punktperspektiv för att alla linjer går mot en punkt i bilden.
Tvåpunktsperspektiv ger två syftpunkt i bilden (ett bord sett från sidan t.ex)
Trepunktsperspektiv
ger tre syftpunkt i bilden (en vinklad byggnad t.ex.)

komposition1.jpg
Centralperspektivet kan beskrivas som att parallella linjer i en bild, som är riktade bort från betraktaren återges med allt mindre avstånd; skalan minskar i proportion till avståndet.

Tredjedel regel
För att skapa dynamik kan du dela upp bilden i tredjedelar både lodrätt och vågrätt. Huvudmotiv placeras vid dess skärningspunkter. Blicken dras till det högra fält av bildyta. Gyllene snittet är en bra grund att utgå ifrån .

Bygg upp din bild med förgrund, mellanplan och bakgrund.
Djupkänsla bygger du genom att ha föremål i alla plan.

När vi tittar på en bild kan vi använda förhållandet för att rita upp både vertikala och horisontella linjer. På så vis uppstår skärningspunkter där linjerna möts. Själva kärnan i resonemanget är att någonting ska hända i dessa skärningspunkter – ett objekt med betydelse ska befinna sig där, eller någon form som drar till sig uppmärksamhet ska
placeras just där.

komposition2
Komposition i bilder består av linjer och former som ger en djupkänsla, leder blicken och skapar rörelse. En utav de första frågor du kanske ställer dig i fototillfälle är: Var placerar jag motivet? Redan då är du i gång med kompositionsarbetet.

Horisontella linjer
Horisontlinjer är bärande. Är horisonten mitt i bilden så bilden statisk. Lägg horisontlinjer vid 2/3 av bildytan så framhäver du och förstärker du djupkänslan.

Vertikala linjer
Den vertikala linjen skapar en stark rörelse. Blicken stannar bara om något intressant finns längst denna linje. En stående människa är till exempel urtypen för en vertikal linje. Om det finns ett flertal vertikala linjer i bilden upphör rörelsen och bilden
blir mer statisk.

För att skapa dynamik kan du dela upp bilden i tredjedelar både lodrätt och vågrätt. Huvudmotiv placeras vid dess skärningspunkter. Blicken dras till det högra fält av bildyta.

Diagonala linjer
Diagonala linjer skapar spänning i bilden. Genom att använda parallella diagonala linjer som leder in i bilden får man en känsla av djup. En diagonal som går från det nedre högra hörnet till övre högra har en framåtskridande riktning. En diagonal som går från det nedre vänstra hörnet till övre högra känns mer bakåtsträvande än sin motsvarighet.
Om två diagonala korsas skapas oro men också spänning i bildytan.

Led linje
En uppdelning enligt gyllene snittet leder blicken . Komponera om din bild så att huvudmotiv inte är i mitten. I motsats centrera huvudmotiv i en bild om du vill ge intryck av lugn och statisk vila.

S-kurvan
S-kurvan är en tänkt linje genom fotot. Genom att använda den ser bilden mer intressant ut och ges rörelse. S-kurvan kan också användas för helbild porträtt och poser.

Triangel
Trianglar har stark riktningsverkan. Triangel är symbol för universums trefaldiga natur: himmel, jord, människa; far, mor, barn och människan som kropp, själ, ande. Triangeln med basen vänd neråt ger en känsla av stabilitet. Vänder man på den får den mer dynamik

Kvadrat
Det kvadratiska formatet upplevs som statiskt och mindre spännande men den också utgör en universell symbol för fulländning och oföränderlighet genom symmetrin i dess horisontella och vertikala axlar.

Cirkel
En cirkelkomposition associerar till en oändlig rörelse. Den skapar en
känsla av harmoni och lugn. Cirkel är en universell symbol för helhet
och fulländning. Ovalen tillhör samma formfamilj.

Punkter
En punkt på rätt ställe i en bildyta drar omedelbar blicken dit. Punkten kan vara liten eller bestå av flera enheter. Störst genomslags kraft får den om den placeras i gyllene snittets mittpunkt. Punkten är en detalj som fångar ögat.

Beskärning
Hur du beskär dina bilder är också ett sätt att komponera. Utsnittet är begränsning av format i bredd och höjd format. En rektangulär bild bygger på gyllene snitt och är därför tilltalande för betraktaren jämfört till exempel med det statiska kvadratisk formen.

Det stående rektangel är också vanligt och skapar dynamik i höjd led. Stående
porträttbilden granskas aktiv uppifrån o ned men format kan också upplevas trång och svår att hantera.

Mellanrum
Mellanrummet är det “tomma” utrymme som finns mellan objektet i bilden. Den måste du vara medveten om. Lämnar du plats där uppfattas den av betraktaren som en del av bilden.

Det negativa rummet
Det negativa rummet är det som finns utanför själva bild ursnitt men som antas vara där. Om vi har bara en del av kroppen i bilden så antar vi att resten finns där.

Symmetri
Väljer du en symmetrisk komposition med huvudmotivet i mitten skapar du balans o ordning. Denna komposition form kallas den ”axiala” eller ”central perspektiv” för den utgår från det centrala axel. Bilden utstrålar lugn och harmoni. I visa sammanhang kan det vara just det du är ute efter. Men man kan uppleva symmetrin som tråkig och därmed sträva efter en mer dynamisk komposition.

Asymmetri i kompositionen skapar dynamik, den skapar spänning
mellan konstrast ytor och mellan alla element i bilden.

komposition4

Gyllene Snittet
Gyllene Snittet är en känd begrepp inom måleri, arkitektur och fotografi. Gyllene snittet har varit känd enda sedan antiken och det är känt att Pythagoras (ca 580 f.Kr.) kände till och använde sig av det gyllene snittet. Gyllene snittet finns överallt i naturen. Det sägs vara förhållandet som styr harmoni och skönhet i vår tillvaro – och igår givetvis i fotografi komposition. Vi kan dela upp en bild efter gyllene snittets förhållande
på flera olika sätt. Bland annat kan vi rita en gyllene rektangel, som i sin tur kan bilda en gyllene spiral. Och allt växer fram från gyllene snittets förhållande 1,618. Sök gärna på ordet på Internet.FÄRG

Färgupplevelsen är viktig för oss. Färger väcker känslor. Färger är en beståndsdel av de rum vi vistas i. Rätt val av färg kan skapa rymd. I språket använder vi färger för att beskriva hur vi känner oss, vita som lakan av rädsla och ser i nattsvart förtvilan. Vad olika färger står för kan skilja sig mellan olika kultur och det mest fantastiska är att upplevelse av färg är helt personlig.

Vit?
Jämför man ljuset från en glödlampa med ljuset en solig sommardag märker man att glödlampsljuset är betydligt varmare och gulare medan solljuset har en mer blåaktig ton.
Ögat och hjärnan kompenserar för ljusets färgtemperatur och vi kompenserar automatiskt färgerna så att vi uppfattar de på rätt sätt.
En kamera behöver anpassa sin vitbalans för att bilderna ska bli bra och få rätt ljus utan olika färgstick. Trots att en vit skjorta ser vit ut både i dagljus och i artificiellt ljus , finns det färre blå och fler röda våglängder i ljuset från en glöd lampa. Bilden blir följaktigen något gulaktig.

Färgtemperatur
Färger mäter man på en skala som kallas Kelvin skalan färgtemperatur. Olika ljuskällor har olika temperaturer vilket kan ge varierande färgstick på bilderna. Detta måste man tänka på eftersom våra ögon är betydligt tolerantare än sensor vi använder.
Färgtemperaturen mäts i Kelvingrader, och ju högre temperatur en ljus-källa har desto blåare (kallare) blir bilden. Vanlig vitbalans är avstämd för 5500 kelvingrader vilket är “normaltemperatur” för dagsljus och blixtar. Här följer andra cirka färgtemperaturer vid olika ljusförhållanden.

color2
Vitt ljus består av alla färger. Med hjälp av ett prisma kan man dela upp det vita ljuset så att man ser alla färger. I ena änden av regnbågen finns rött (långvågigt ljus) och i andra änden finns violett (kortvågigt ljus). Alla andra färger finns däremellan. Det är de färger det mänskliga ögat kan uppfatta. Utanför detta spektrum finner man infrarött och ultraviolet.

Färglära
I Goethes bok ”Färglära” ser han beröringspunkter med fysik, psykologi, konsten och kulturhistoria. Färger följer oss genom livet och det krävs att man inse dess särart.

color1

Neutrala färger
• Vitt – renhet, upplysning, oskuld, det goda
• Svart – dominans, mystik, det onda
Varma färger
• Rött – aggressivitet, passion, blod, förbud, levande, stark
• Orange – glädje, positivitet, upplyftande, värme
• Gult – solen, lekfull, värme
Kalla färger
• Grönt – natur, ung, frisk, lugnande, balans, sundhet, förnuft
• Blått – havet, avstressande, pålitlig, djup, oändlig, kall
• Violett – värdighet, kunglighet, lugnande,
Här följer några spår och tankar runt färgassociationer. Fyll gärna på själv
med egna funderingar runt en färg.

color3

RÖTT
”Att se rött!”
Rött väcker känslor. Rött är levande, rött är pulserande.
Rött kan visa ilska och aggressivitet. Rött är kraftfullt.
Rött är också kärlek, passion. Rött är hetta, lava
Rött uppfattas tydligt.
Rött kan också varna, rött säger STOPP! Rött visar förbud.
Rött är mustigt julejuligt.
Faluröda hus känns trygga och äkta.

ORANGE
man blir positiv!
Orange är en varm, vänlig och glad färg. Orange känns upplyftande
Orange är kvickare! Orange aktiverar.
Orange är apelsiner! Orange innehåller energi
Det blir fest med orange (och orange revolution)!

GULT
Gult är kvickare, gult är också en varm färg, men har närmat sig de kalla
färgerna och visar sitt släktskap med dem genom sin kyligare framtoning
jämfört med rött och orange.
Gult sticker nästan i ögonen, man blir nervös!
Gult ger uppmärksamhet och energi.
Getingens svartgula kropp. Gult är precist, träffsäkert.
Gult gör en glad och piggar upp.

GRÖNT
Gröntstår för tryggheten i naturligheten.
Grönt är miljö och ekologi och kretslopp.
Grönt är sundhet och förnuft. Grönt är friskt.
Grönt är tillåtet, det är grönt
Grönt är neutralt, stöter sig inte med någon.
Grönt är också ungdomlighet, på grön kvist.
Grönt är vänligt.
Grönt ger också balans och omdöme.

BLÅTT
Den stora blå.
Blått är den populäraste färgen i alla undersökningar
Blått är en proper, formell och seriös färg.
Blått är strikt, konservativt, korrekt.
Blått är klassiskt, pålitligt. Den blå färgen är populär i bank och inom
större företag.
Blått är också kungligheternas färg.
Blått har djup och tyngd. Blått är också friheten.
Det stora blå havet, sväva
Upp i det blå.
Blått är rymd och evighet, höjd och djup.
Blått är kraftfullt som rött, men på motsatt vis.

Annons
%d bloggare gillar detta: