klippteknik

I filmen ”Psyko” i en scen då en kvinna blir mördad i duschen, monterade Alfred Hitchcock 70 klipp för att få fram en subjektiv känslan utan att visa en ända knivhögg eller nakenhet. Det gäller som sagt då att ha många klipp att utgå ifrån.

Klipp/montage
Att klippa film borde benämnas som att sätta ihop film, montera eller montage. Målet är att förverkliga idéen och visualisera känslan. Det finns 2 särskilda kontexter att tänka på när du klipper film. Hur är filmen sammansatt? Det mekaniska. Vad berättar du med dina klipp? Det narrativa.

Åter igen handlar det om att förmedla en känsla genom att vara konsekvent genom alla scener. Behålla rytmen, rörelsemönster, axis och riktning och rumslighet. Vad tittar publiken på? Tänk på ögonrörelse när du klipper. -Klipp för att berätta den stora idé, t.ex. historian om en person som känner sig ensam i det stora staden…men dina klipp blir inte bättre än de scener du har filmat.
Arbetsflöde. manus storyboard ↔ filma ↔ redigering ↔ klipp är viktig!

Battleship Potemkin är den klassiska mästerverkens tysta film från den ryska regissören Sergej Eisenstein från 1925. Filmen bygger på de sanna händelserna i den ryska revolutionen 1905. Filmen är ett mästerligt exempel på montage och redigering.


Analys om det kända scenen i trappan

Klippteknik

The straight cut/Det raka klippet
Det enklaste och det mest naturliga. En klipp slutar och den andra börjar därefter.

The transition/övergångklippet.
Här finns det flertal av övergångar att välja mellan…Fade/wide/crosszoom osv.

The match cut/Lika klipp
Klipp som på något sätt passar in i varandra visuellt. Handen går upp i en klipp och avslutas i nästa klipp genom en annan vinkel/zoomning.

The contrast cut/Olika klipp
Klipp mellan en glad och ledsen person. Klipp mellan förorening och en naturbild. (t.ex i film 2001 Space Odysse. Ett ben som kastas och som klipps till rymdfärjan)

The insert cut/Infoga klipp
En klipp som visar en detalj mitt i en större scen. Typisk är att någon gör någon med händerna. Svara i mobil t.ex. I en dokumentär infogar man ofta mindre klipp för att skapa intresse och bevisa något.

Grafisk match cut/Grafiskklipp
Då två liknande händelse klipps ihop för att skapa kontinuitet och spännande effekt. Någon springer i första klipp och någon annan springer i nästa klipp. Det är det grafiska som binder ihop 2 olika scener. Någon skriker i första klipp och någon annan skriker i nästa. Det är ljudspår som binder ihop 2 olika scener. Bakgrund och ljudspår kan också mixas.

The cross cut/Parallel clip
Flera vinklar klipps det ena efter det andra (en olycka, ett slagsmål) för att skapa spänning eller när händelser sker parallellt.

The jump cut/ Hoppklipp.
The jump cut används ofta i musikvideo och är då samma klipp i sig själv eller i varandra för att skapa en ”hopp effekt i bilden”.

B-roll cut/Voice-over klipp
En klipp som symboliserar eller visar något som någon berättar om. Vi pratar om naturkatastrof och visar olika klipp som påvisar detta.

Slip cut/Ljudklipp
L CUT Där ljudspår kommer efter bildklippet.
J CUT Där Ljudspåret kommer innan bildklippet.

Detta kan vara svår att se/genomföra då ljudspåret kommer från olika input. Men effektiv till exempel en dörr som stänger, en bil som startar utanför bild.


Se fler bra exempel här

//Fördjupning

Annons
%d bloggare gillar detta: