ISO

AUTO ISO
Fabrikens grundinställning för ISO-talet automatiskt men du ska ändra vid tillfälle till ett manuellt värde.

ISO är en digital förstärkning av bildsignalen som ökar kamerasensorns ljuskänslighet. Rent praktiskt fungerar ISO-talet att ju högre tal som är inställt desto mer ljus tas upp av sensorn.
Exempel på olika steg / ISO-talen: 100, 200, 400, 1600 och högre.

*Några grundregel:Under bra ljusförhållande använda sig ett så låg ISO så möjligt för att få så lite brus så möjligt men under sämre ljusförhållande använ-da sig ett hög ISO tal. Den ger möjlighet till kortare slutartider och / eller högre blandartal.

Ett lågt ISO-värde ger inget synbart brus men ju mer vi höjer värdet desto mer brus börjar synas – ofta i mörka, skuggiga områden.

Beroende på kamera modell och sensor storlek så klarar dagens kameror höga ISO tal som t.ex ISO 2000 eller 3000. Bilderna är fortfarande fullt användbara. Det är upp till dig att testa och avgöra hur mycket brus som är acceptabelt för bilden.
Du kan ändra vid tillfälle till ett manuellt värde.

Användningstillfälle:
Välj en låg ISO tal om kameran är monterad på ett stativ är du oberoende av hur lång tid det tar att samla in allt ljus. Kameran står stabilt utan rörelse.