index

Gå vidare till ”visuell kommunikation🙂
Visuell kommunikation innebär hur man i praktik, genom visuella medier i ett visst sammanhang, vill nå fram till en publik med ett specifik budskap och därmed få en respons. Bilder, likväl musik, är universella språk som talar direkt med publiken och appellera till våra inre känslor.

FMT2000_simple_see2