Imovie

Användningsområden
Apple utvecklade iMovie och Garageband, två program i iLife-serien för dator som omvandlades till mobil, iPadformat och datorer.
Med iMovie är det enkelt att berätta genom film. Programmet är intuitiv och enkel. Alla klipp i filmen lägger sig på ett klippbord där det är bara att flytta runt dem där man vill ha dem.

Det finns ett antal mallar och musikurvalet är något begränsat.

Funktioner
Det finns två val när man vill skapa en ny film, antingen ett ”nytt projekt”, eller en ”ny trailer”. I trailerfunktionen är man hänvisad till olika mallar som följer en förutbestämd storyboard.

När man skapar ett nytt projekt börjar man dock från början och har full frihet att skapa utifrån egna idéer. Skärmen delas upp i tre fält när man arbetar i ett projekt. Överst till vänster ser man sitt bibliotek. Där hittar man filmer, bilder och ljud. Till höger om det är en förhandsgranskning av filmen och längst ner lägger man filmens delar på ett klippbord.

Det går att spela in berättarröst till sin film, en funktion som är mycket enkel och funktionell. I appen finns ett antal förinspelade musikjinglar som representerar lite olika stämningar och stilar. De är dock lite begränsade i antal. Det går att lägga musiken som bakgrundsljud (täcker hela filmen), eller flytta till förgrunden för friare redigering. Där finns också ett ganska stort antal ljudeffekter som kan illustera din film.

Det är väldigt enkelt att putsa ett klipp (korta av det genom att ta bort i början och slutet) genom att dra i de gula ”handtagen”. Vill man dela ett klipp markerar man det och väljer -Dela upp. Man kan också skapa en stillbild (Frys) och ändra hastighet (långsammare). Har man lagt in stillbilder är de automatiskt ställda så att filmen långsamt rör sig över bilden (kallas Ken Burns). Denna panorering går att justera.

Det går att lägga text i bilden eller i filmklippet. Antingen väljer du den tema-text som du valt till filmen. Eller så väljer du en av de övriga textanimationer som finns.
Man kan lägga till filmklipp så att de lägger sig som bild-i-bild, bild-på-bild eller bild-vid-bild.

När filmen är färdig kan den slutföras genom olika exporter. Antingen till kamerarullen, eller till webbpubliceringar som YouTube, Facebook, Vimeo.

Vill man behålla filmen i iMovie och titta på den där sparar man den till iMovie Theater.

Det finns en mycket bra svensk hjälpfunktion som man lätt når var som helst i appen. Om man trycker på frågetecknet visas en massa hjälpbubblor på skärmen som beskriver de olika funktionerna.