Extra inställningar

GAFFLING
Med gaffling varierar kameran automatiskt exponering vid en serie bilder. Gaffling används för att få samma bild men med olika exponering.

BULB
Slutarläge, som innebär att slutaren står öppen så länge som man håller av-tryckaren nere. Några digitalkameror har en övre gräns för B, till exempel 30 sekunder.

MULTI EXPONERING
Använd multiexponering för att en serie med två upp till tio exponeringar i en enda bild. Resultatet blir som dubbel exponerad eller samma motiv flera gånger på samma bild.

DLIGHT
Dlight används i svårt ljusförhållande för att få täckning i alla delar av bilden.