Exponering

LJUS OCH EXPONERING
Vid exponeringstillfälle så träffas sensor av en viss ljusmängd och skapa en bild som sparas sedan på minneskortet. Under “Programläge”(p) så justerar kameran slutartiden och bländaren automatiskt. I manuell exponeringsläge bestämmer du själv slutartiden och bländaren.

Bländaröppning, slutartiden och känslighet, ISO.
Kombination av dessa tre inställningar påverkar om bilden blir rätt eller fel exponerad.  Tre inställningar påverkar exponering / om bilden blir överexponerad (för ljus) eller om bilden blir underexponerad (för mörkt) . Dessa kan ställas in i en mängd olika kombinationer.

Bländaröppningen och slutartiden samverkar och vid fotograferingstillfälle anpassas för det aktuella ljusförhållande. Rätt justering ger rätt exponering och i slutändan en bild som är rätt exponerad, vaken för ljus eller för mörkt.

Det finns många kombination av bländare och slutare. Allt är beroende av ljusförhållande vid exponeringstillfälle och hur du själv vill att din bild ska se ut i slutändan.

BLÄNDAREN
Bländaren sitter i objektivet. Den kan likna ett “håll” som kan vara liten eller stor. Bländaren reglerar hur mycket ljus som träffar bild-sensorn under exponeringstillfälle. Bländaren visas som ett tal som du själv kan öka eller minska.
Exempel på olika steg / bländare f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, , f/22 osv. En stor bländaröppning släpper in mycket ljus och kallas för en stor bländare.

komihåg

En liten bländaröppning släpper in lite ljus, kallas för en liten bländare.
OBS! En stor öppning / bländare = t.ex f/2,8

En stor bländaröppning släpper in mycket ljus, kallas för en stor bländare.
OBS! En liten öppning / bländare = t.ex f/22

Användningsområde:
Fotograferar du landskap och vill ha lång skärpedjup.
1- Välj en liten bländare om du vill ha lång skärpedjup. Välj slutartid därefter. Kombination kan se ut som följande: bländare f/16 och slutare 1/60

SKÄRPEDJUPET
Bländaren används för att styra exponeringen men påverkar nämligen också skärpedjupet i bilden (Skärpedjupet är det område i djupled framför och bakom huvudmotiv som är skarpt).  Begreppet används främst av fotografer när man talar om hur långt skärpan går framför och bakom fokus punkten. Skärpan avtar gradvis på båda sidor om det fokuserade avståndet. Exakt hur mycket är beroende på många faktorer. Några regel är dock bra att känna till.
Man brukar säga att skärpedjupet är en 1/3 framför motivet och 2/ 3 bakom.
Med vinkelobjektiv har du större möjligheter att få en lång skärpedjup än med teleobjektiv.
Bländarinställning påverkar skärpedjupet i bilden.
T.ex t.ex f/4. Stor bländare ger en kort skärpedjup.
T.ex f/22. Liten bländare ger en lång skärpedjup.

SLUTAREN
Slutaren sitter i kameran. Det kan likna en ridå som öppnas och stängs. Vid exponeringen öppnas slutaren en bestämd tid. Slutaren reglerar hur länge ljuset träffar bildsensor under exponeringstillfälle. .
Slutartider delas av en sekund.
Exempel på olika steg / slutartider: 1 sekund, 1/15 s 1/30 s 1/60 s 1/125 s 1/ 250 s 1/500 s 1/1000 s Är slutaren öppen länge släpper den in mycket ljus, det är en lång slutartid.
Är slutaren öppen en kort tid släpper den in lite ljus, det är en kort slutartid.
Slutaren används för att styra exponeringen men påverkar nämligen också rörelse oskärpa, återgivning av rörelser.
Adenko_studio2000_44
Användningsområde:
När du ska exponera en bild välj en kort slutartid om du vill ”frysa” en rörelse. Välj bländaren därefter.
Kombination kan se ut som följande: bländare f/4 och slutare 1/500 Användningsområde: Fotograferar du sport och vill undvika rörelse oskärpa.

EXPONERINGSKOMPENSATION +/-
Exponeringskompensation (knapp med +/-) används för att ändra ex-ponering från de värde som föreslås av kameran så att bilden blir ljusare eller mörkare.
Man kan välja värde mellan -5 EV ( underexponerad /mörkare bild) och + 5 EV (överexponerad / ljusare bild)

Valet av slutare påverkar hur länge ljuset träffarbildsensor.
Valet av bländare påverkar hur mycket ljus som träffar bildsensor. 
Valet av ISO påverkar bildkvaliteten och tillåter också ”bättre” kombination av bländare och slutare. (mer om det längre fram i kapitel).

MÄTMETODER
Kameran har en inbyggd ljusmätare men du kan ställa in lite olika mätmetoder på var exakt din kamera mäter ljuset. Din kamera mäter då ljuset genom ett flertal olika sensorer.

Spotmätning
Spotmätning innebär att kameran mäter ljuset från 1-5% av mittenytan av bilden. Detta kan vara ett bra sätt att mäta om du har stora skillnader i ljus-förhållandet mellan huvudobjektet och omgivningen, exempelvis en sångare med ljus i ansiktet på en mörk scen.

Centrumvägd mätning
Centrumvägd mätning innebär att den mäter flertal punkter i bilden men läg-ger tyngden på att beräkna exponeringen utifrån de sensorer som ligger mitt i bilden.

Matrismätning
Matrismätning innebär att kameran mäter många punkter i bilden och exponerar efter ett genomsnitt. Denna mätmetod är bra att använda som standard-metod om du är osäker på hur du skall mäta.
Extern ljus och blixtmätare.
Arbetar du i stduio och/eller med externa blixtrar ska du mäta ljuset via en blixtmätare och ställer in värde manuell i kameran.

AUTO ISO
Fabrikens grundinställning för ISO-talet automatiskt men du ska ändra vid tillfälle till ett manuellt värde.

ISO är en digital förstärkning av bildsignalen som ökar kamerasensorns ljuskänslighet. Rent praktiskt fungerar ISO-talet att ju högre tal som är inställt desto mer ljus tas upp av sensorn.
Exempel på olika steg / ISO-talen: 100, 200, 400, 1600 och högre.

*Några grundregel:Under bra ljusförhållande använda sig ett så låg ISO så möjligt för att få så lite brus så möjligt men under sämre ljusförhållande använ-da sig ett hög ISO tal. Den ger möjlighet till kortare slutartider och / eller högre blandartal.

Ett lågt ISO-värde ger inget synbart brus men ju mer vi höjer värdet desto mer brus börjar synas – ofta i mörka, skuggiga områden.

Beroende på kamera modell och sensor storlek så klarar dagens kameror höga ISO tal som t.ex ISO 2000 eller 3000. Bilderna är fortfarande fullt användbara. Det är upp till dig att testa och avgöra hur mycket brus som är acceptabelt för bilden.
Du kan ändra vid tillfälle till ett manuellt värde.

Användningstillfälle:
Välj en låg ISO tal om kameran är monterad på ett stativ är du oberoende av hur lång tid det tar att samla in allt ljus. Kameran står stabilt utan rörelse.

Annons
%d bloggare gillar detta: