den fotografiska bilden

”Kameran är för mig ett skissblock, ett intuitionens och spontanitetens verktyg. För att det ska bli meningsfullt måste man vara engagerad i det man betraktar genom sökaren. Detta kräver koncentration, disciplin, lyhördhet och viss känsla för geometri”. Henri Cartier-Bresson

Foto-grafi
Ordet ”Fotografi” är en sammansattning av två gregiska ord: Foto (phos, phōtós) som är ljuset och Grafi (graphikos, graphê) som betyder målat, ritat, skiva. Fotografi: målat, ritat med ljus. Tidigare namn var photogene och heliograph, sunprint och sun-picture.

12_sol

I ordboken kan man läsa följande: ”Den fotografiska bilden har en förmåga att, med maximal skärpa och färgåtergivning, fånga det som finns framför kamerans objektiv i exponerings ögonblicket.”

Fotografi kan definieras på ett mer subjektiv sätt också. Fotografi kan jämföras med ett fönster som visar oss världen utanför, det som sker inanför ramen. Fotografi kan jämföras med en spegel också. En reklexion av fotografen intention, hans personliga, subjektiva val av vinklar och motiv. Fotografi är också en bild av det som har varit och  som visar oss och länkar oss tillbaka  i tiden.

Vad är en bra bild?
Det är svårt att sätta ord på vad som är en bra bild. Varför man gillar en bild? Är det motivet, känslan, de tankar den väcker?
Det finns inga tydliga bestämda regler som avgör om bilderna är bra eller dåliga, men det finns vissa grundegenskaper som alltid finns hos bra bilder och som saknas hos dåliga. Detaljer påverkar bilden helhetsintrycket.

Kameran
Även om dagens digitala kamerateknik särskiljer sig mycket från gårdagens så är principer detsamma. En kamera är en låda som fånga ljuset på ett ljuskänsligt medium.

Adenko_studio1024_210

Ljuset
Inom fotografi är det ljuset som skapar bilden oavsett om du är ute i naturen eller arbetar med ljus studio. Ljus är den viktigaste förutsättning för att kunna fotografera över huvudtaget. Ingen ljus, ingen bild. Ingen ljus, inga färger.

färg
Färglära och kunskap om hur färger påverkar bilden är avgörande för re-sul-tatet. Färger kan vara väldigt dominerande, de kan ta över hela bilden. Samti-digt så tycker att en bra färgfoto har en otrolig kraft som särskiljer sig från det svart-vita fotografi.

adenko_studio1920_204.jpg

Komposition
Genom komposition organisera du bildens olika delar och skapar balans och harmoni i bilderna.  Det är ett sätt att leda betraktaren blick till huvudmotivet.

Syftet
Varje dag produceras miljoner fotografier. Den fotografiska bilden syns överallt men syftet med bilden varierar.

Bruksfotografi
Bruksfotografi har som syfte att tjäna ett yrkeskår. I olika delar av samhället så används fotografi som objektiv, äkta dokument. Bilder används på brottsplats av polisen, medicins forskning eller rymdvetenskap, dessa bilder är väldigt tekniska och har ett specifikt syfte. den är “bildbevis”.
Dessa bilder ska vara opersonliga och har sitt värde i representation av motivet.

Familjebilder
Bilder tagna till fotoalbum är högst personliga och innehar ett stort affektions-värde. Den tappar mycket av sitt syfte om betraktaren inte känner till person-erna i bilden eller motivet ursprung.

Dokumentärfotografi
Press, reklam och dokumentärfoto speglar mer fotografens ställningstagande och hans personliga val. De är både subjektiva och redovisande. Konstfoto Skapande fotografi är ögonblick i verkligheten som är valda på en sådan sätt att de försöker väcka vissa känslor och leda till eftertanke hos betraktaren. Fotografen visar här ett eget subjektivt synsätt.

Sociala bilder
Numera så används bilder som länkar, minnesanteckningar och dagbok-liknande fotografier. Dessa bilder reflekterar det nya digitala tid av extrem snabb kommunikation.

Varför fotograferar vi?
Svaret är inte alltid lätt att finna. Jag antar att det skulle vara lika svårt för en målare att svara på frågan om varför han eller hon målar. Har man fria händer, en konstnärlig frihet, så måste man rannsaka sig själv. Ibland när ordet inte räcker till så tar fotografen fram sin kameror, Ibland ser man ögonblick som måste förevigas så tar vi bilder…

Alla vi människor har ett stort behov att skapa, att berätta och att få bekräftelse. Genom fotografiet förmedlar vi våra inre tankar, våra egna erfarenheter, våra bra eller svåra upplevelser och vår egen personlig estetik. Fotografi bär delar av vår egen tillvaro. ”Här är jag, detta gillar jag, detta vill jag visar dig”.

Vad vill du berätta?
Ska du få fram rätt känsla med dina bilder så krävs det att du lär dig hantera tekniken, tänker i bilder, fotograferar mycket och utvecklar en egen stil.

Annons
%d bloggare gillar detta: