Composed Of: Ding Ke from Nowness

A kaleidoscopic snapshot of a music composer who writes the soundtrack of his life.

London-based director and writer Edward Paginton shares this visual portrait of Chinese composer Ding Ke in his adopted home of Paris. By exploring the film musician’s interactions with the world around him, Paginton visualizes Ke’s ability to create music for cinema inspired by the noise and activity of everyday life. 

“We live in a richly dense visual world”

https://www.nowness.com/series/composed-of/ding-ke-edward-paginton

“We live in a richly dense visual world,” says the director. “Every image we encounter carries a unique emotive value.” Paginton echoes this sentiment by presenting the film as a kaleidoscopic snapshot of different locations around Paris that eventually combine to represent Ke’s multilayered and creative mind. 

“I wanted to communicate how fleeting these images and interactions can be,” the director continues, “but also how significant they are in shaping our world view and expression of it.”

Det är i upplevelsen som identiteten skapas.

Ruud (1996) betonar musik som utgångspunkt for att känna gemenskap och utveckla sin identitet. Meningen i musiken uppfattas genom att betrakta relationen mellan musik och samhälle, alltså att studera de sammanhang som musiken uppträder i. Han betraktar musiken tvärvetenskapligt och fokuserar sig pa skapandet av identitet, där identitet kommer att vara relaterat till specifika musikala musikstilar förmedlar såväl musikaliska som utom-musikaliska meningar, vilka är kodade i musiken t ex en viss klädstil. Musiken kan ses som ett möjlighet och inte enbart som strukturer som ger bestämda meningar. Detta innebär att meningen är beroende av kontexten.

 Det ar viktigt att förstå att musik och musikupplevelser aldrig går att beskriva i andra termer an musikaliska utan att mista sin upplevelses potential eller funktion. Genom verbala omskrivningar placerar vi musiken i dåtid. Hur vi uppfattar musik och hur vi verbaliserar den är inte nödvändigtvis ett och samma. De val och kategorier vi använder nar vi pratat om musik kan snarare ses som förtydligande av värderingar an en beskrivning av musik. Musik som estetiskt fack ar enligt Ruud nära förbundet med upplevelsen. Det är i upplevelsen som identiteten skapas. 

Identiteten formas genom identifikation till olika grupper, och utgår från individers upplevda kollektiva gemenskap. Detta behöver inte sammanfalla med klass, kön, alder eller religion. Kultur ar en mötesplats mellan olika värderingar, och musik ar en av dess former. Musik behöver inte oöversattas, den upplevs. Det klingande exemplet symboliserar viktiga teman i kulturen, och massmedia har möjliggjort spridandet av detta. Massmedierna har skapat ett kultur pluralistiskt samhälle där olika musikaliska varden relativiseras (se kap formellt lärande). Musiken har varit en råvara i produktionen av symboler som individer använder för att positionera sig i den samtida kulturen, dvs en möjlighet att markera skillnader, positioner och tillhörighet. 

Visuell produktion 2018

Visuell produktion

Testing the ”new” wordpress” instick.
//Målet för den nya redigeraren är att göra det enkelt och skojigt att lägga till rikt innehåll i WordPress. Hela inlägget består av innehållsbitar– ungefär som LEGO-bitar – som du kan flytta runt och interagera med. Om du flyttar din pekare märker du hur olika block markeras med ramar och pilar. Klicka på pilarna för att snabbt flytta blocken utan någon risk att förlora någonting medan du håller på att kopiera och klistra in.

Det du läser nu är ett textblock, det mest grundläggande blocket av alla. Textblocket har sina egna inställningar som gör att det fritt kan flyttas runt inom inlägget…

… och även detta, som är högerjusterat.

Även rubriker är block, vilka hjälper dig att strukturera och organisera ditt innehåll.

En bild säger mer än tusen ord

I den nya redigeraren är ett centralt fokus att hantera bilder och mediafiler med stor försiktighet. Förhoppningsvis kommer du att upptäcka att det blivit mycket enklare och stabilare än tidigare att göra sådana saker som att lägga till bildtexter eller ange att en bild ska vara fullbred.

Beautiful landscape
Om ditt tema har stöd för det kommer du att se knappen ”bred” i verktygsfältet för bilder. Ta och prova den!

Prova att markera och ta bort eller ändra bildtexten. Du behöver inte längre vara rädd för att råka markera bilden eller annan text av misstag och förstöra utseendet.

Verktyget infogaren

Tänk dig att allt WordPress kan göra är snabbt och smidigt tillgängligt för dig på en och samma plats i gränssnittet. Du behöver inte leta reda på HTML-taggar, klasser eller minnas någon komplicerad syntax för kortkoder. Det är idén med infogaren – knappen (+) som du ser på olika platser i redigeraren, vilken låter dig bläddra bland alla tillgängliga innehållsblock och lägga till dem i ditt inlägg. Tillägg och teman kan registrera egna block, något som skapar rika möjligheter för redigering och publicering.

Ta och prova nu. Du kanske upptäcker att WordPress redan kan lägga in olika saker i dina inlägg som du inte kände till. Här är en kort lista med saker som du för närvarande kan hitta där:

  • Text och rubriker
  • Bilder och videoklipp
  • Gallerier
  • Inbäddat material, såsom YouTube, Twitter eller andra WordPress-inlägg.
  • Layout-block, såsom knappar, hero-bilder, avgränsare m.m.
  • Och listor som den här, förstås 🙂

Visuell redigering

En enorm fördel med block är att du kan redigera dem på plats och direkt manipulera ditt innehåll. I stället för att använda fält för att redigera saker som upphovsmannen till ett citat eller en knapptext kan du nu direkt ändra innehållet. Prova att redigera nedanstående citat:

Redigeraren kommer att sträva efter en ny upplevelse för hur man bygger en sida eller ett inlägg så att det blir enklare att skriva inlägg med rikt innehåll och där man använder ”block” för att enkelt skapa det som idag kan behöva kortkoder, anpassad html-kod eller ”hemliga ingredienser” för upptäckt av länkar till inbäddat material.

Matt Mullenweg, 2017

Informationen som motsvarar citatets upphovsman är ett separat textfält, på samma sätt som bildtexter under bilder, vilket gör att citatets struktur skyddas även om du markerar, modifierar eller tar bort uppgiften om upphovsmannen. Det är alltid enkelt att lägga in uppgiften igen.

Block kan vara vad helst du behöver. Du kanske vill lägga till ett nedtonat citat när du komponerar din text. Eller så föredrar du ett citat som är stiliserat i jätteformat. Med infogaren har du alla dessa alternativ.

Du kan ändra antalet kolumner i dina gallerier med hjälp av ett skjutreglage i blockinspekteraren i sidopanelen.

Mediarik

Genom att kombinera de nya justeringarna bred bredd och fullbred bredd med gallerier kan du mycket snabbt skapa en mycket mediarik layout:

Det är viktigt med åtkomlighet – glöm inte attributet alt för bilder

Jovisst, en fullbred bild kan bli riktigt stor. Men ibland är bilden värd det.

Ovanstående är ett galleri som består av bara två bilder. Det är ett enklare sätt att skapa visuellt tilltalande layouter utan att behöva hantera s.k. floats. Det är också enkelt att åter konvertera galleriet till enskilda bilder med hjälp av blockväxlaren.

Alla block kan välja att följa dessa justeringar. Även inbäddningsblocken har dem och de är responsive direkt från start:

Du kan bygga alla typer av block du känner för, statiska eller dynamiska, dekorativa eller enkla. Här är ett pullquote-block som kan lyfta fram ett citat ur din text:

Kod är poesi

WordPress-gemenskapen

Om du vill läsa mer om hur du kan bygga nya block eller om du vill hjälpa till i projektet är du välkommen över till filförvaret på GitHub.


Tack för att du provar Gutenberg!

👋