Ändra framsidan

Om du inte ”bloggar” och lägger nyheter regenbundet så kan du ta bort sidan som innehåller bloginlägg ändra framsidan på din webbsite. Gå in då på teman och välj:
-Anpassa

teman
Gå in på inställningar för startsida
startsida
Där kan du välj om du vill ha dina senaste inlägg(blogg) eller en statisk sida. Välj då den sida som du känner är viktig som framsida.
hemsida