Det är i upplevelsen som identiteten skapas.

Ruud (1996) betonar musik som utgångspunkt for att känna gemenskap och utveckla sin identitet. Meningen i musiken uppfattas genom att betrakta relationen mellan musik och samhälle, alltså att studera de sammanhang som musiken uppträder i. Han betraktar musiken tvärvetenskapligt och fokuserar sig pa skapandet av identitet, där identitet kommer att vara relaterat till specifika musikala musikstilar förmedlar såväl musikaliska som utom-musikaliska meningar, vilka är kodade i musiken t ex en viss klädstil. Musiken kan ses som ett möjlighet och inte enbart som strukturer som ger bestämda meningar. Detta innebär att meningen är beroende av kontexten.

 Det ar viktigt att förstå att musik och musikupplevelser aldrig går att beskriva i andra termer an musikaliska utan att mista sin upplevelses potential eller funktion. Genom verbala omskrivningar placerar vi musiken i dåtid. Hur vi uppfattar musik och hur vi verbaliserar den är inte nödvändigtvis ett och samma. De val och kategorier vi använder nar vi pratat om musik kan snarare ses som förtydligande av värderingar an en beskrivning av musik. Musik som estetiskt fack ar enligt Ruud nära förbundet med upplevelsen. Det är i upplevelsen som identiteten skapas. 

Identiteten formas genom identifikation till olika grupper, och utgår från individers upplevda kollektiva gemenskap. Detta behöver inte sammanfalla med klass, kön, alder eller religion. Kultur ar en mötesplats mellan olika värderingar, och musik ar en av dess former. Musik behöver inte oöversattas, den upplevs. Det klingande exemplet symboliserar viktiga teman i kulturen, och massmedia har möjliggjort spridandet av detta. Massmedierna har skapat ett kultur pluralistiskt samhälle där olika musikaliska varden relativiseras (se kap formellt lärande). Musiken har varit en råvara i produktionen av symboler som individer använder för att positionera sig i den samtida kulturen, dvs en möjlighet att markera skillnader, positioner och tillhörighet. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.